"Úlohou architektúry je schopnosť utvárať prostredie, ktoré je nielen možné užívať, ale taktiež vnútorne prežívať."  Pavla Melková

  1. všetko
  2. architektúra
  3. obnova pamiatok
  4. vidiek
  5. interiér a dizajn