"Boh bol a je často označovaný ako prvotný architekt, ktorý utvoril svet ako dokonale usporiadaný celok, vhodné miesto k bývaniu pre človeka."

Návrh objektu zvonice a obnovy farského centra, Štvrtok /arch. štúdia/