"Prístrešok na bicykle je stavba, katedrála v Lincolne je architektonické dielo"  Nikolaus Pevsner

Návrh objektu zvonice a obnovy farského centra, Štvrtok /arch. štúdia/