"Úlohou architektúry je schopnosť utvárať prostredie, ktoré je nielen možné užívať, ale taktiež vnútorne prežívať."  Pavla Melková

Návrh objektu zvonice a obnovy farského centra, Štvrtok /arch. štúdia/