Chráňte svoju dušu. Krajina ako obraz ľudí, ktorí ju obývajú. Václav Cílek

Spojenie výtvarného umenia a architektúry sa snažíme uskutočnovať v spolupráci s akademickým maliarom Stankom Trepačom.

www.stanotrepac.sk