"Prístrešok na bicykle je stavba, katedrála v Lincolne je architektonické dielo"  Nikolaus Pevsner

Spojenie výtvarného umenia a architektúry sa snažíme uskutočnovať v spolupráci s akademickým maliarom Stankom Trepačom.

www.stanotrepac.sk