"Prístrešok na bicykle je stavba, katedrála v Lincolne je architektonické dielo"  Nikolaus Pevsner

Architektúra štěstí - Alain de Botton
Jedným z dôležitých, ale zabúdaných dôvodov prečo sa cítime šťastný alebo nie, je prostredie v ktorom žijeme - ovplyvňujú nás múry, stoličky, budovy i ulice, ktoré nás obklopujú. Napriek tomu býva záujem o architektúru a dizajn často považovaný za frivolný až pôžitkársky. Táto kniha začína myšlienkou, že to, kde sme, môže silne ovplyvniť to, kým by sme mohli byť. Úkolom architektúry je, aby nám stále presvedčivo pripomínala náš vlastný potenciál.

Prožívat architektúru - Pavla Melková
Výber krásnych esejí o architektonickom prostredí, ktoré môžu prehĺbiť a obohatiť naše vnímanie tohto prostredia. Autorka knihy považuje za dôležitú a samozrejmú súčasť tvorby architektonického prostredia prepojenie s odbormi ako filozofia, krásne umenia, literatúra, hudba, rovnako ako s prirodovedeckými disciplínami.

Genius Loci - Christian Norberg-Schulz
Akákoľvek tvorba v krajine by mala vychádzať z podstaty daného miesta na Zemi, vnútorného napätia bytia a existencie a z nej abstrahovaných skutočností - duše miesta.

filozofia prístupu