„Boh sa skrýva v detaile.“

Koľko Vás bude stáť projekt?

Projekčné práce
Každý projekt je svojím spôsobom orginálný, špecifický a rozsahom rozdielny. Ponukovú cenu Vám preto vieme vypracovať na základe Vašich presných požiadaviek a predloženia vstupných podkladov. V praxi stanovenie ceny projektových prác vychádza z predpokladanej celkovej investície vypočítanej na základe Zborníka Ukazovateľov priemernej rozpočtovej ceny UNIKA, vašich individuálnych požiadaviek a podľa Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činností. Všetky projektové fázy spolu (štúdia, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačný projekt...) bez vybavenia povolení (inžinierska činnosť) zaberú cca. 3,5% - 4,5% z celkovej investície.
Čím je investícia vyššia, percento za projekciu klesá a pri veľkých investíciách sa cena stanovuje po vzájomnej dohode.

Vo všeobecnosti
Ak máte nejaké otázky ohľadom tvorby ceny, alebo sa zaújmate o ponukovú cenu pre konkrétny projekt, radi Vám zodpovieme na Vaše otázky a po výmene informácii o zamýšľanom projekte zašleme aj jej podrobnú kalkuláciu. 

Za kalkuláciu ponukovej ceny si neúčtujeme žiadne poplatky.

kontakt ...