Chráňte svoju dušu. Krajina ako obraz ľudí, ktorí ju obývajú. Václav Cílek

East Bight Marina - Carlisle Pie

Courtesy of Paul Arnold Architects