"Hlavným úkolom architektúry, je pretlmočenie platného spôsobu života pre našu dobu."  Siegfried Giedion

Vstavba schodov a lávky, Šenkvice /rekonštrukcia/