"Úlohou architektúry je schopnosť utvárať prostredie, ktoré je nielen možné užívať, ale taktiež vnútorne prežívať."  Pavla Melková

Vstavba schodov a lávky, Šenkvice /rekonštrukcia/