Chráňte svoju dušu. Krajina ako obraz ľudí, ktorí ju obývajú. Václav Cílek

Interiér 3i bytu, Bratislava

Projekt interiéru realizovaný v spolupráci s interiérovou dizajnérkou: Ing. arch. Zuzana Čierna