"Prístrešok na bicykle je stavba, katedrála v Lincolne je architektonické dielo"  Nikolaus Pevsner

Interiér 3i bytu, Bratislava

Projekt interiéru realizovaný v spolupráci s interiérovou dizajnérkou: Ing. arch. Zuzana Čierna