Veda a všetky znalosti, iba slúžia umeniu. Louise I. Kahn

Obnova budovy mlynu a adaptácia na RD (Stará Turá)