"Hlavným úkolom architektúry, je pretlmočenie platného spôsobu života pre našu dobu."  Siegfried Giedion

Dizajn turisticko-informačnej tabule

Dizajn konštrukcie a grafika turisticko-informačnej tabule.