Chráňte svoju dušu. Krajina ako obraz ľudí, ktorí ju obývajú. Václav Cílek

Grafický vizuál - 600. výročie Prepozitúry