"Prístrešok na bicykle je stavba, katedrála v Lincolne je architektonické dielo"  Nikolaus Pevsner

Vizualizácia Prepozitúry Panny Márie, Nové Mesto nad Váhom

Vizualizácia areálu Prepozitúry Panny Márie v Novom Meste nad Váhom.