Veda a všetky znalosti, iba slúžia umeniu. Louise I. Kahn

Obnova a prístavba vidieckeho domu, Hrachovište