"Krása je prísľub šťastia." Stendhal

Obnova vidieckeho statku, Stará Turá /rekonštrukcia/