Chráňte svoju dušu. Krajina ako obraz ľudí, ktorí ju obývajú. Václav Cílek

Obnova vidieckeho statku, Stará Turá /rekonštrukcia/