"Úlohou architektúry je schopnosť utvárať prostredie, ktoré je nielen možné užívať, ale taktiež vnútorne prežívať."  Pavla Melková

Budova bývalého skladu, Leuven

 

Ďalší projekt: « ODPP offices, Dublin