"Boh bol a je často označovaný ako prvotný architekt, ktorý utvoril svet ako dokonale usporiadaný celok, vhodné miesto k bývaniu pre človeka."

júl 15 2020

Prestížna cena za architektúru Pritzker prize ide po šiesty raz do Japonska. Pozrite si stavby, ktoré navrhol Toyo Ito.

júl 15 2020

 

Článok prevzatý z webového portálu The book of life. Článok v originálnej podobe tu: St. Benedict

The fiercely individualistic spirit of our age tends to take a dim view of two big ideas: having any sort of rules governing everyday life; and pooling resources to live together in a communal way.

júl 15 2020

 Courtesy of Paul Arnold Architects

 

júl 15 2020

Courtesy of Paul Arnold Architects

 

júl 15 2020

V krátkom videu vysvetlená konštrukcia tzv "zlatého rezu".