"Nazvať architektonické dielo alebo návrh krásnym, znamená rozoznať v ňom stvárnenie hodnôt, ktoré sú nám životne dôležité pre náš rozvoj." A.D.Botton 

júl 15 2020

Vizualizácia areálu Prepozitúry Panny Márie v Novom Meste nad Váhom. 

júl 15 2020
júl 15 2020


Zúčastňujeme sa seminára, ktorý je prípravou k skúške pre získanie medzinárodne uznávaného certifikátu PHI Darmstadt 'Certifikovaný projektant pasívnych domov'.

Seminár pozostáva z blokov:
1. blok: Konštrukčné riešenie tepelnoizolačnej obálky pasívneho domu
2. blok: Vykurovanie a vetranie v pasívnych domoch
3. blok: Energetická optimalizácia v PHPP a ekonomika PD

Teší nás, že v krátkej búdúcnosti budeme môcť navrhovať pasívne domy pod oficiálnou hlavičkou certifikátu udeľovaného Inštitútom pre pasívne domy v Darmstadte. Oblasť navrhovania pasívnych domov je pre nás a našu budúcnosť veľmi dôležitá. Je to náš dlhodobý cieľ, kráčať s dobou a ponúkať zákaznikom služby v podobe znalostí, ktoré sú na čele smerovania architektúry a stavebníctva.

júl 15 2020
júl 15 2020Pavol Drela

autorizovaný architekt

Juraj Čerba
autorizovaný stavebný inžinier


O nás

Ateliér bol založený v roku 2010. Tvoríme duo, kamarátske, ale i profesné. Juraj so záberom na konštrukčné a technické prevedenie stavieb, Pavol so zameraním sa na estetickú podobu resp. umeleckú hodnotu architektonického diela.
Baví nás architektúra, architektúrou žijeme, architektúra je pre nás dobrodružstvo. Čítame knihy, odoborné časopisy, zúčastňujeme sa výstav, kultúrnych akcií. Radi sa o architektúre rozprávame a vedieme diskusie čo zaujímavé nás oslovilo. Cestujeme, všímame si a hľadáme inšpiráciu okolo nás.
Neustále sa snažíme zdokonalovať v tom čo robíme, v kvalite vypracovania projektov a ich prezentácie, cez rozširovanie si znalostí v oblasti architektúry, stavebníctva a v neposlednom rade i v prístupe k Vám, našim klientom.
Zaujímame sa o spoločenské dianie a aktuálne témy, ktoré hýbu súčasným svetom a hľadáme spôsob ako správne tieto témy pretlmočiť do našej tvorby. Chceme a snažíme sa o to, aby svet po nás bol krajším a hodnotnejším miestom pre život.

V tvorbe sa venujeme prevažne bývaniu, architektonickému priestoru, kde trávime najviac času a ktorý má pre človeka zásadnú hodnotu. Sme poctení a vždy veľmi radi uvítame možnosť navrhnúť pre Vás nielen stavbu ako takú - celkový rámec/obálku vášho osobného priestoru, ale i dotvorenie diela po interiérovej stránke. Takto je návrh úplný, vyjadrený a dotiahnutý do najjemnejších maličkostí a nuáns. 

Máme blízky vzťah k pamiatkam, pracovali sme na viacerých projektoch obnovy významných historických stavieb na Slovensku i v zahraničí. Sme presvedčení, že práca s dielami našej kultúry a dedičstva si predovšetkým vyžaduje pokoru a rešpekt. Jedine na tomto základe sa dá vstupovať a prinášať do pamiatok niečo nové, aktuálne. 
Vo voľnom čase sa venujeme i dobrovoľníckej činnosti - záchrane nášho kultúrneho dedičstva, predovšetkým ruinálnej architektúre, kde sa usilujeme malou časťou prispieť k zachovaniu hodnôt nášho dedičstva.

 

Prečo nás osloviť ?

Za oslovenie nič neplatíte.
Spracujeme Vám kompletnú projektovú dokumentáciu, architektonickú štúdiu, projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt, pomôžeme Vám s výberom zhotoviteľa a vykonáme autorský a technický dozor na stavbe.
Chceme aby Vás spolupráca s nami bavila a aby ste boli našou prácou príjemne prekvapení a oslovení.
Našim cieľom je ponúknuť kvalitnú architektúru, dizajn a Vy ako spokojný klient, ktorý nás odporučí ďalším.

 

Ateliér

Radi Vás privítame i v našom vynovenom malom rodinnom ateliéri. Chceme aby ste sa u nás cítili fajn a aby naša spolupráca bola postavená na bezprostrednom a priateľskom vzťahu.

filozofia prístupu ... 

 

júl 15 2020
júl 15 2020

Wells cathedralNašou snahou v každom projekte je, vytvoriť dôsledne premyslený návrh s originálným estetickým výrazom a optimálnym konštrukčným systémom, ktorý vo svojej podstate zohladňuje a vyjadruje charakter dotknutého miesta a odráža v sebe budúceho užívateľa.
Kedže si nemyslíme, že predpokladom kvalitného diela je výhradne len jeho orginálna estetická stránka, alebo akékoľvek vizuálne vyjadrenie vôbec, snažíme sa podľa možností do našej tvorby vkladať hodnoty i duchovné. Tie vlastnosti a atribúty, ktoré nie sú fyzikálne merateľné a zachytiteľné, také, ktoré nás zasahujú niekde vo vnútri v podobe menej alebo viac intenzívneho prežívania miesta. Či už sú to pocity šťastia, radosti, spokojnosti, usporiadanosti, kultivovanosti … hodnoty, ktoré môžu napomôcť k naplneniu miesta hľadaným významom.

Ku každej úlohe pristupujeme s úctou a rešpektom, ktorý dáva predpoklad pre objavenie a rozvoj prítomného potenciálu.

"Tmavá izba vyvoláva neurčitú predtuchu nenaplneného života, zatiaľ čo slnkom zaliata izba v nás podporí všetku nádej, ktorú v sebe nosíme." A. D. Botton

naše služby ... 

júl 15 2020

Koľko Vás bude stáť projekt?

Projekčné práce
Každý projekt je svojím spôsobom orginálný, špecifický a rozsahom rozdielny. Ponukovú cenu Vám preto vieme vypracovať na základe Vašich presných požiadaviek a predloženia vstupných podkladov. V praxi stanovenie ceny projektových prác vychádza z predpokladanej celkovej investície vypočítanej na základe Zborníka Ukazovateľov priemernej rozpočtovej ceny UNIKA, vašich individuálnych požiadaviek a podľa Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činností. Všetky projektové fázy spolu (štúdia, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačný projekt...) bez vybavenia povolení (inžinierska činnosť) zaberú cca. 3,5% - 4,5% z celkovej investície.
Čím je investícia vyššia, percento za projekciu klesá a pri veľkých investíciách sa cena stanovuje po vzájomnej dohode.

Vo všeobecnosti
Ak máte nejaké otázky ohľadom tvorby ceny, alebo sa zaújmate o ponukovú cenu pre konkrétny projekt, radi Vám zodpovieme na Vaše otázky a po výmene informácii o zamýšľanom projekte zašleme aj jej podrobnú kalkuláciu. 

Za kalkuláciu ponukovej ceny si neúčtujeme žiadne poplatky.

kontakt ...