„Boh sa skrýva v detaile.“

Wells cathedralNašou snahou v každom projekte je, vytvoriť dôsledne premyslený návrh s originálným estetickým výrazom a optimálnym konštrukčným systémom, ktorý vo svojej podstate zohladňuje a vyjadruje charakter dotknutého miesta a odráža v sebe budúceho užívateľa.
Kedže si nemyslíme, že predpokladom kvalitného diela je výhradne len jeho orginálna estetická stránka, alebo akékoľvek vizuálne vyjadrenie vôbec, snažíme sa podľa možností do našej tvorby vkladať hodnoty i duchovné. Tie vlastnosti a atribúty, ktoré nie sú fyzikálne merateľné a zachytiteľné, také, ktoré nás zasahujú niekde vo vnútri v podobe menej alebo viac intenzívneho prežívania miesta. Či už sú to pocity šťastia, radosti, spokojnosti, usporiadanosti, kultivovanosti … hodnoty, ktoré môžu napomôcť k naplneniu miesta hľadaným významom.

Ku každej úlohe pristupujeme s úctou a rešpektom, ktorý dáva predpoklad pre objavenie a rozvoj prítomného potenciálu.

"Tmavá izba vyvoláva neurčitú predtuchu nenaplneného života, zatiaľ čo slnkom zaliata izba v nás podporí všetku nádej, ktorú v sebe nosíme." A. D. Botton

naše služby ...