"Boh bol a je často označovaný ako prvotný architekt, ktorý utvoril svet ako dokonale usporiadaný celok, vhodné miesto k bývaniu pre človeka."

Ing. Pavol Drela


autorizovaný architekt  SKA /reg. č. 2174 AA/

 

2014 absolvovanie semináru organizovaného Inštitútom pre pasívne domy - Navrhovanie pasívnych domov (NPD)
  autorizovaný architekt 2174 AA - autorizačné skúšky do slovenskej komory architektov
  orientácia ateliéru na návrh nízkoenergetických a pasívnych domov
2010 drelARCH - založenie architektonického ateliéru
- Rekonštrukcia farskej budovy, Sereď - projekt rekonštrukcie bývalej rodinnej vily
- Polyfunkčný dom, Dúbravka, BA - novostavba polyfunkčného objektu
  - Energeticky pasívny dom, Čunovo - novostavba rodinného domu v pasívnom štandarde
  - Urbanistická štúdia, Machnáč - štúdia využitia na stavbu nadštandardných rodinných domov
  - Rodinný dom, Plavecký Štvrtok - novostavba rodinného domu
  - Polyfunkčný dom, Nové Mesto n/V - novostavba polyfukčného objektu /bývanie, obchod/
2007 - 2009 PAUL ARNOLD ARCHITECTS /Dublin/ - grade 1 - ateliér s najvyššou známkou a kompetenciami v oblasti obnovy a ochrany pamiatok vrátane ich nového využitia
pracovná pozícia - junior architekt
  Pavol Drela viedol a participoval na projektoch ako:
  kaštiel Bantry House - projekt exteriérovej obnovy, nové využitie
  - kostol v Loughcrew - projekt prestavby bývalého anglikánskeho kostola na rodinný dom
  - kostol Sv. Ondreja Dublin - projekt kompletnej interiérovej renovácie chrámu
  - kaštiel Castletown House - projekt kompletnej interiérovej renovácie, nové využitie západného krídla
  - administratíva ODPP Dublin - nové kancelárske priestory pre Ministerstvo obrany Írskej Republiky
2005 E. M. HOGAN & ASSOCIATES /Dublin/ - prvá zahraničná skúsenosť počas štúdii v odbore architektúry
pracovná pozícia - asistent architekt
2004 - 2005 štúdium  Katolícka univerzita Leuven - Katedra architektúry, urbanizmu a územnného plánovania
- projekt Múzea v Antwerpách /Belgicko/ ocenený ako jedna z najlepších študentských prác v danom akademickom ročníku
1999 - 2006 štúdium na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave - odbor architektúra
- nominácia na cenu profesora Lacka za najlepšiu diplomovú prácu spomedzi škôl so zameraním na architektúru z celého Slovenska
1980 rok narodenia

 

 

 

 

Ďalší projekt: « Čerba