Veda a všetky znalosti, iba slúžia umeniu. Louise I. Kahn11+11=