"Architektonický priestor musí byť vnímaný ako dodatok k prírodnému prostrediu, pomocou ktorého je prekonaný konflikt medzi ním a našou skúsenosťou s priestorom."  Dom Hans van der Laan

architektonická a projekčná činnosť

Našim hlavným zameraním je architektonická a interiérová tvorba zahrňujúca stavby na bývanie, prácu, oddych a zábavu ako i objekty s kultúrnou a náboženskou funkciou. 

NOVOSTAVBY a REKONŠTRUKCIE
> podrobný popis jednotlivých fáz projektu

- architekt. štúdie, dispozičné a prevádzkové riešenia, farebné a materiálové návrhy, vizualizácie
- vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie
- vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
- zabezpečenie a kooperácia s profesistami pre projektové časti: statika, zdravotechnika, vykurovanie, vzduchotechnika, elektroinštalácia, plynoinštalácia, projekt protipožiarnej ochrany stavby, projekty prípojok IS, dopravný projekt, projektové energetické hodnotenie a energetický audit
- prepočet a optimalizácia energetickej bilancie stavby podľa PHPP /Passive House Planning Package/
- svetlotechnický posudok

- vypracovanie realizačných projektov
- služby spojené s realizáciou stavieb - autorský dozor

- spracovanie žiadosti na získanie dotácie na zateplenie RD a na novostavby splňajúce kritéria pre kategóriu A1 resp. AO.
- poradenstvo a konzultačná činnosť

> naše projekty/projects 

obnova pamiatok

Ponúkame Vám svoje niekoľko ročné skúsenosti i v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva - kultúrnych pamiatok. Viedli sme, alebo sme boli súčasťou viacerých významných projektov obnovy ako v zahraničí tak i u nás na Slovensku. /viac v našej sekcii 'profil'/

- projekty obnovy a renovácie kultúrnych pamiatok
- projekty revitalizácie
- ochrana kultúrnych pamiatok
- spolupráca s pamiatkovými úradmi, výskumnou zložkou (historici, reštaurátori ...)
- manažment projektov obnovy
- poradenstvo a konzultačná činnosť

> naše projekty/projects 

interiér a dizajn nábytku

- výtvarno - architektonický návrh - vypracovanie konceptu riešenia interiéru, rozmiestnenie nábytku, svietidiel, grafické vyjadrenie materiálov
- projekt interiéru 
- realizačná časť
- autorský dozor
- poradenstvo a konzultačná činnosť

Ponúkame možnosť návrhu vášho atypického nábytku, nábytkových stien, kuchynských zostáv od prvotného náčrtu až po detailné rozkreslenie návrhu pre potreby remeselnej výroby. Sme v úzkej spolupraci s remeselnou stolárskou dielňou s ktorou sa konzultuje a pripravuje každý detail návrhu v prípravnej ale i výrobnej fáze.

- návrhy atypov
- návrh dekoračných prvkov

> naše projekty/projects 

end faq