Veda a všetky znalosti, iba slúžia umeniu. Louise I. Kahn

Spojenie výtvarného umenia a architektúry sa snažíme uskutočnovať v spolupráci s akademickým maliarom Stankom Trepačom.

www.stanotrepac.sk