"Hlavným úkolom architektúry, je pretlmočenie platného spôsobu života pre našu dobu."  Siegfried Giedion

Spojenie výtvarného umenia a architektúry sa snažíme uskutočnovať v spolupráci s akademickým maliarom Stankom Trepačom.

www.stanotrepac.sk