"Boh bol a je často označovaný ako prvotný architekt, ktorý utvoril svet ako dokonale usporiadaný celok, vhodné miesto k bývaniu pre človeka."

okt 26 2020

Courtesy of Paul Arnold Architects

 

okt 26 2020

V krátkom videu vysvetlená konštrukcia tzv "zlatého rezu". 

 
okt 26 2020

Because they help impart the Catholic faith to the world, Church buildings have a responsibility to reflect God’s beauty, says architect and author Duncan Stroik.

celý článok na: National catholic register

 
okt 26 2020


Hypotetická počítačová rekonštrukcia kostola a kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej podľa stavu v 18. storočí.  Kamarátska výpomoc pri modelovaní. Bol modelovaný portál vstupných dverí do kostola a kláštora.