Chráňte svoju dušu. Krajina ako obraz ľudí, ktorí ju obývajú. Václav Cílek

Dizajn turisticko-informačnej tabule

Dizajn konštrukcie a grafika turisticko-informačnej tabule.