Veda a všetky znalosti, iba slúžia umeniu. Louise I. Kahn

Dizajn turisticko-informačnej tabule

Dizajn konštrukcie a grafika turisticko-informačnej tabule.