"Architektonický priestor musí byť vnímaný ako dodatok k prírodnému prostrediu, pomocou ktorého je prekonaný konflikt medzi ním a našou skúsenosťou s priestorom."  Dom Hans van der Laan

Dizajn turisticko-informačnej tabule

Dizajn konštrukcie a grafika turisticko-informačnej tabule.