Architektúra je oblasť, v ktorej sa zreteľne vyjavujú základné dilemy doby, a preto provokuje k otázkam siahajúcim k sebareflexii človeka a jeho dnešného údeľu. Petr Kratochvíl, historik architektúry

Dizajn turisticko-informačnej tabule

Dizajn konštrukcie a grafika turisticko-informačnej tabule.