Veda a všetky znalosti, iba slúžia umeniu. Louise I. Kahn

Grafický vizuál - 600. výročie Prepozitúry