„Boh sa skrýva v detaile.“

Grafický vizuál - 600. výročie Prepozitúry