"Krása je prísľub šťastia." Stendhal

Grafický vizuál - 600. výročie Prepozitúry