Veda a všetky znalosti, iba slúžia umeniu. Louise I. Kahn

Veľký kaštiel Hubice /projekt rekonštrukcie/