"Prístrešok na bicykle je stavba, katedrála v Lincolne je architektonické dielo"  Nikolaus Pevsner

Veľký kaštiel Hubice /projekt rekonštrukcie/