"Úlohou architektúry je schopnosť utvárať prostredie, ktoré je nielen možné užívať, ale taktiež vnútorne prežívať."  Pavla Melková

Rekonštrukcia farskej budovy, Sereď /architetonická štúdia/