"Prístrešok na bicykle je stavba, katedrála v Lincolne je architektonické dielo"  Nikolaus Pevsner

Obnova a prístavba vidieckeho domu, Hrachovište