"Hlavným úkolom architektúry, je pretlmočenie platného spôsobu života pre našu dobu."  Siegfried Giedion

Obnova a prístavba vidieckeho domu, Hrachovište