Veda a všetky znalosti, iba slúžia umeniu. Louise I. Kahn

Vidiecky dom, Hosťová /rekonštrukcia/