"Prístrešok na bicykle je stavba, katedrála v Lincolne je architektonické dielo"  Nikolaus Pevsner

Rekonštrukcia RD, Bratislava /architektonická štúdia/