Veda a všetky znalosti, iba slúžia umeniu. Louise I. Kahn

Rekonštrukcia RD, Bratislava /architektonická štúdia/