"Prístrešok na bicykle je stavba, katedrála v Lincolne je architektonické dielo"  Nikolaus Pevsner

Vstavba schodov a lávky, Šenkvice /rekonštrukcia/