Veda a všetky znalosti, iba slúžia umeniu. Louise I. Kahn

Energeticky pasívny dom, Nové Mesto nad Váhom /arch. štúdia/