"Prístrešok na bicykle je stavba, katedrála v Lincolne je architektonické dielo"  Nikolaus Pevsner

Energeticky pasívny dom, Nové Mesto nad Váhom /arch. štúdia/