"Hlavným úkolom architektúry, je pretlmočenie platného spôsobu života pre našu dobu."  Siegfried Giedion

Obnova vidieckeho statku, Stará Turá /rekonštrukcia/