"Architektonický priestor musí byť vnímaný ako dodatok k prírodnému prostrediu, pomocou ktorého je prekonaný konflikt medzi ním a našou skúsenosťou s priestorom."  Dom Hans van der Laan

Návrh objektu zvonice a obnovy farského centra, Štvrtok /arch. štúdia/