"Hlavným úkolom architektúry, je pretlmočenie platného spôsobu života pre našu dobu."  Siegfried Giedion

Návrh objektu zvonice a obnovy farského centra, Štvrtok /arch. štúdia/