Veda a všetky znalosti, iba slúžia umeniu. Louise I. Kahn

Návrh objektu zvonice a obnovy farského centra, Štvrtok /arch. štúdia/