Veda a všetky znalosti, iba slúžia umeniu. Louise I. Kahn

Interiér 3i bytu, Bratislava

Projekt interiéru realizovaný v spolupráci s interiérovou dizajnérkou: Ing. arch. Zuzana Čierna