"Hlavným úkolom architektúry, je pretlmočenie platného spôsobu života pre našu dobu."  Siegfried Giedion

Interiér 3i bytu, Bratislava

Projekt interiéru realizovaný v spolupráci s interiérovou dizajnérkou: Ing. arch. Zuzana Čierna