Veda a všetky znalosti, iba slúžia umeniu. Louise I. Kahn

Vidiecky rodinný dom, Zemianske Podhradie /novostavba/