Veda a všetky znalosti, iba slúžia umeniu. Louise I. Kahn

East Bight Marina - Carlisle Pie

Courtesy of Paul Arnold Architects