"Hlavným úkolom architektúry, je pretlmočenie platného spôsobu života pre našu dobu."  Siegfried Giedion

East Bight Marina - Carlisle Pie

Courtesy of Paul Arnold Architects