"Hlavným úkolom architektúry, je pretlmočenie platného spôsobu života pre našu dobu."  Siegfried Giedion

Architektonicko - dizajnérska súťaž stánky mesta Bratislava

Zúčastnili sme sa architektonicko - dizajnérskej súťaže na návrh sezónnych stánkov pre potreby mesta Bratislava. Po prvom kole sme bol náš návrh vybratý do druhého - finálového kola medzi prvých päť návrhov. Pripomínam, že prvá cena nebola udeľená. Je to pre nás veľmi dobrý výsledok a povzbudenie do budúcnosti. 

viac informácii k samotnej súťaži a výsledkom nájdete tu:

http://www.bratislava.sk/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=700000&id_ktg=11006905&archiv=1&p1=11050194