"Prístrešok na bicykle je stavba, katedrála v Lincolne je architektonické dielo"  Nikolaus Pevsner

Rekonštrukcia rodinného domu, Lubina /architektonická štúdia/