"Úlohou architektúry je schopnosť utvárať prostredie, ktoré je nielen možné užívať, ale taktiež vnútorne prežívať."  Pavla Melková

Rekonštrukcia rodinného domu, Lubina /architektonická štúdia/