"Hlavným úkolom architektúry, je pretlmočenie platného spôsobu života pre našu dobu."  Siegfried Giedion

Vizualizácia Prepozitúry Panny Márie, Nové Mesto nad Váhom

Vizualizácia areálu Prepozitúry Panny Márie v Novom Meste nad Váhom.