Chráňte svoju dušu. Krajina ako obraz ľudí, ktorí ju obývajú. Václav Cílek

Vizualizácia Prepozitúry Panny Márie, Nové Mesto nad Váhom

Vizualizácia areálu Prepozitúry Panny Márie v Novom Meste nad Váhom.