"Úlohou architektúry je schopnosť utvárať prostredie, ktoré je nielen možné užívať, ale taktiež vnútorne prežívať."  Pavla Melková

Obnova budovy mlynu a adaptácia na RD (Stará Turá)