"Nazvať architektonické dielo alebo návrh krásnym, znamená rozoznať v ňom stvárnenie hodnôt, ktoré sú nám životne dôležité pre náš rozvoj." A.D.Botton 

Zadajte e-mailovú adresu vášho používateľského účtu. Bude vám na ňu zaslané vaše používateľské meno.