"Prístrešok na bicykle je stavba, katedrála v Lincolne je architektonické dielo"  Nikolaus Pevsner

sep 24 2014

Seminár - Navrhovanie pasívnych domov (NPD)


Zúčastňujeme sa seminára, ktorý je prípravou k skúške pre získanie medzinárodne uznávaného certifikátu PHI Darmstadt 'Certifikovaný projektant pasívnych domov'.

Seminár pozostáva z blokov:
1. blok: Konštrukčné riešenie tepelnoizolačnej obálky pasívneho domu
2. blok: Vykurovanie a vetranie v pasívnych domoch
3. blok: Energetická optimalizácia v PHPP a ekonomika PD

Teší nás, že v krátkej búdúcnosti budeme môcť navrhovať pasívne domy pod oficiálnou hlavičkou certifikátu udeľovaného Inštitútom pre pasívne domy v Darmstadte. Oblasť navrhovania pasívnych domov je pre nás a našu budúcnosť veľmi dôležitá. Je to náš dlhodobý cieľ, kráčať s dobou a ponúkať zákaznikom služby v podobe znalostí, ktoré sú na čele smerovania architektúry a stavebníctva.

Čítať 3736 krát