"Prístrešok na bicykle je stavba, katedrála v Lincolne je architektonické dielo"  Nikolaus Pevsner

Zadajte e-mailovú adresu vášho používateľského účtu. Bude vám na ňu zaslané vaše používateľské meno.