Veda a všetky znalosti, iba slúžia umeniu. Louise I. Kahn

Rekonštrukcia farskej budovy, Sereď /architetonická štúdia/