"Prístrešok na bicykle je stavba, katedrála v Lincolne je architektonické dielo"  Nikolaus Pevsner

Rekonštrukcia farskej budovy, Sereď /architetonická štúdia/